Th9 24

Nói Với Con

Nói Với Con Ngồi xuống đi con, cận sát đây Lắng nghe cha nói những lời này Hãy ghi khắc đậm…

Read more
Th9 24

Một Mảnh Đời

Một Mảnh Đời Ánh choá vụt vù trên dãy đen Dòng xe lui tới dưới khung đèn Thân khô lủi thủi…

Read more
Th9 24

Cám Ơn Tình Xưa

Cám Ơn Tình Xưa Chẳng ngờ tôi trở thành thi sĩ Biết ngắm sương rơi dưới nguyệt thề Để hiểu nỗi…

Read more
Th9 24

Một Cánh Chim Bay

Một Cánh Chim Bay Biển sóng gợn buồn nhịp trái tim Mờ treo thăm thẳm cuối trùng dương Trời kia thấp…

Read more
Th9 24

Cùng Giống Bởi

CÙNG GIỐNG BỞI “Thơ liền âm từ cuối” Tôi cũng như em, cũng vạt đời U hoài, héo hắt quạnh chơi…

Read more
Showing 10 of 1277 posts