Th1 01

Tiếng Vọng Một Thời

Tiếng Vọng Một Thời Thuốc hút, kim chỉ, đá lửa, hộp quẹt…đây Tiếng rao lồng lồng Khuấy động dòng sông Người…

Read more
Th1 01

Còn Hơn Là Cô Lẻ

Còn Hơn Là Cô Lẻ Em gian nan, khấp khểnh trên một chuyến xe đời Còn ở tôi cũng một thời…

Read more
Th1 01

Tím Cả Lòng Tôi

Tím Cả Lòng Tôi Tiếng của em buồn…qua điện thoại… Như cái gì nhức nhói quả tim tôi Yêu làm chi…

Read more
Th1 01

Giây Phút Thẫn Thờ

Giây Phút Thẫn Thờ Nàng đâu rồi? Nàng đâu rồi hỡi Nương? Để ta phải ôm buồn theo thắt dạ Dòng…

Read more
Th12 12

Mênh Mang Da Diết

Mênh Mang Da Diết Hú nữa đi! Thổi mạnh lên nữa đi! Kéo tràn lan tới nữa đi Nhiều thật nhiều…

Read more
Showing 10 of 15 posts