Th12 11

THƠ TRÍCH ĐOẠN – 5

121- Trích Đoạn Bài Thơ: NGẬM NGÙI BÊN ÁNH LỤN Của Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) Em héo gầy võ vàng…

Read more
Th12 11

THƠ TRÍCH ĐOẠN – 4

91- Trích Đoạn Bài Thơ: VẬT VỜ MỘT MẢNH TÌNH TRÔI Của Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) Anh có tội lê…

Read more
Th12 11

THƠ TRÍCH ĐOẠN – 2

31-Trích Đoạn Bài Thơ: TÁI NGỘ DUYÊN TIỀN KIẾP (2) Trong TẬP THƠ TRUYỆN TÁI NGỘ DUYÊN TIỀN KIẾP Của Nhất…

Read more
Th12 11

THƠ TRÍCH ĐOẠN – 1

1- Trích Đoạn Bài Thơ: MỘT CÁNH CHIM BAY Của Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) Thôi rồi! Gửi lại mảnh tình…

Read more
Th9 24

Cùng Giống Bởi

Cùng Giống Bởi “Thơ liền âm cuối” Tôi cũng như em, cũng vạt đời U hoài, héo hắt quạnh chơi vơi…

Read more
Th9 24

Nhìn Em Vò Võ

Nhìn Em Vò Võ “Thơ liền âm cuối” Anh đã đi rồi xa thật xa Từ nay chấm hết, chết tình…

Read more
Th9 24

Dòng Tâm Sự

Dòng Tâm Sự “Thơ liền âm cuối” Ngang trái tơ duyên đã lỡ rồi Cam đành chấp nhận thế mà thôi…

Read more
Showing 10 of 23 posts