Th12 13

Bóng Thời Gian

Bóng Thời Gian Ghế đá hãy còn đọng nước mưa Công viên du khách vẫn lưa thưa Lâm râm thỉnh thoảng…

Read more
Th9 24

Một Cánh Chim Bay

Một Cánh Chim Bay Biển sóng gợn buồn nhịp trái tim Mờ treo thăm thẳm cuối trùng dương Trời kia thấp…

Read more
Showing 10 of 28 posts