Th1 03

Nỗi Niềm Một Thuở

Nỗi Niềm Một Thuở Có một khoảng tôi vào bao xóm vắng Với nỗi niềm nằng nặng nhớ hương xưa Chân…

Read more
Th12 12

Vững Lòng Em Nhé

Vững Lòng Em Nhé Anh cũng lắm chuỗi dài vương khổ hận Trước nẻo đời lận đận gió mây đưa Để…

Read more
Th12 12

Thấm Đau Dần

Thấm Đau Dần Ta nốc cạn chén men tình mộng ái Say khướt rồi đứng dậy, hướng ngoài đi Đường chạng…

Read more
Th9 23

Ta Với Xuân Này

Ta Với Xuân Này Trời xuân này cũng dập dìu ngọn gió Vuốt ve cành nụ nở, phả lam treo Cũng…

Read more
Showing 10 of 139 posts