Ba bộ thơ truyện dài tập ly kỳ về cõi âm dương của nhà thơ Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng).

Nhất Lang Thư Quán, ngôi nhà cho người yêu thơ