Th6 27

Giữa Bức Tranh Thu

GIỮA BỨC TRANH THU Gác mái đò đưa khoảng cách bờ Dường như nửa đợi, nửa đan mơ Chơ vơ sắc…

Read more
Th6 09

Giờ Còn Chi Nữa

GIỜ CÒN CHI NỮA Nhật ký từng trang của cuộc đời Góc chiều lặng lẽ mở ra coi Biết bao kỷ…

Read more
Th4 27

Tôi Bán Thơ Tôi

TÔI BÁN THƠ TÔI Tôi bán thơ tôi để kiếm tiền Cũng là như để bán niềm riêng Niềm riêng ảm…

Read more
Th4 23

Đành Nhìn Mây Bạc

ĐÀNH NHÌN MÂY BẠC Có lẽ giờ đây nẻo cuộc đời Em không còn nữa cảnh chơi vơi Sớm hôm khắc…

Read more
Th12 23

Tiếng Sáo Vô Tình

TIẾNG SÁO VÔ TÌNH Khẽ đọc bài thơ thắm ngọt ngào Bâng khuâng dĩ vãng chảy vào sâu Lâng lâng tấc…

Read more
Showing 10 of 16 posts