Th9 25

Đáp Lời Của Gió

Đáp Lời Của Gió Gió ơi gió! Tủi hờn chi nữa Suốt khoảng dài lối ngõ chơ vơ Đêm đêm thao…

Read more
Th9 25

Nỗi Niềm Của Gió

Nỗi Niềm Của Gió Gió nhẹ đến cất lời han hỏi Này Sáng ơi! Sao lại cứ ngồi Hướng vào thăm…

Read more
Showing 10 of 53 posts