Th3 25

NIỀM RUNG CẢM

NIỀM RUNG CẢM Có một lần thao thức giữa thâu canh Ta thầm nghĩ và bâng khuâng nỗi nhớ Nỗi nhớ…

Read more
Th12 23

Tiếng Sáo Vô Tình

Tiếng Sáo Vô Tình Khẽ đọc bài thơ thắm ngọt ngào Bâng khuâng dĩ vãng chảy vào sâu Lâng lâng tấc…

Read more
Showing 10 of 151 posts