Th9 24

Cám Ơn Tình Xưa

Cám Ơn Tình Xưa Chẳng ngờ tôi trở thành thi sĩ Biết ngắm sương rơi dưới nguyệt thề Để hiểu nỗi…

Read more
Showing 2 of 2 posts