Th6 26

Tím Hồn Trăng

Tím Hồn Trăng Rải rác lưng tầng mảng khói sương Vật vờ lững thững đậy hoàng hôn Bước chân trĩu nặng…

Read more
Showing 2 of 2 posts