Th9 24

Chọn Màu

Chọn Màu Ta ngửa mặt cười, ngửa mặt cười… Kha! Kha! Kha!… Kha! Kha! Kha!… Để xả trong này một thoáng…

Read more
Th9 24

Nói Với Con

Nói Với Con Ngồi xuống đi con, cận sát đây Lắng nghe cha nói những lời này Hãy ghi khắc đậm…

Read more
Showing 2 of 2 posts