Th12 13

Chim Với Tổ

Chim Với Tổ Đừng buồn anh nữa nhé em ơi Cho mảnh trăng thanh toả sáng ngời Bị đám mây mù…

Read more
Th12 13

Buồn Nhớ Cha Mẹ

Buồn Nhớ Cha Mẹ Trời hôm nay đìu hiu, bầu u ám Cả bốn bề ảm đạm trải buông lơi Cõi…

Read more
Showing 10 of 24 posts