Th12 13

Bên Lề Hạnh Phúc

Bên Lề Hạnh Phúc Mảng mờ quấn chặt kẻ lầm than Dưới dạ cầu cao thắt thẻo dần Tuế nguyệt, phong…

Read more
Th12 13

Ông Móc Bọc

Ông Móc Bọc Chân đen mặt rám đường rong ruổi Áo vá phong sương phủ bụi đời Móc sắt tay cầm…

Read more
Th9 24

Một Mảnh Đời

Một Mảnh Đời Ánh choá vụt vù trên dãy đen Dòng xe lui tới dưới khung đèn Thân khô lủi thủi…

Read more
Showing 10 of 88 posts