Th1 18

Dòng Thơ Nhạc – A

KHÚC NHẠC TÌNH BUỒN – 1 “Thơ Nhạc” Mây đen… lắc vạt.. lưng trời Hồn hoang nửa mảnh… ngậm ngùi.. bâng…

Read more
Showing 1 of 1 post