Sao Em Nỡ Đập Vỡ Đàn

 Dòng Thơ Bảy Chữ Tám Câu - Nguyễn Thành Sáng Images?q=tbn:ANd9GcRF0jkhnvnIbSNjLRUdZsCrzMOG1vxELGJUK0ArvKhEanw4ZNOIYQ

SAO EM NỠ ĐẬP
VỠ ĐÀN

Tôi đến tình yêu chẳng dối gian
Vậy mà em cứ mãi lời than
Xa gần bóng gió niềm thay đổi
Cao thấp trăng trời bọt rã tan
Khiến phủ mây mờ gieo sẫm tối
Để mang ánh nhạt phả đen tàn
Hương lòng kỷ niệm còn đâu đó
Sao nỡ đành tâm đập vỡ đàn.

12/3/2017
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)

Ảnh: Sưu tầm

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.