Nỗi Nhớ (2)

Nỗi Nhớ (2)

Nỗi nhớ trời xa dưới ngọn lồng
Bâng khuâng, vương vấn mãi hoài trông
Biết bao giờ mới hòa loan phụng
Để bấy nhiêu chưa khỏi sắc rồng
Xứ lạ quay hồn đau dạ khách
Quê nhà vọng ánh tím chiều đông
Vườn xưa, chốn ấy đêm sương lạnh
Kẻ đó, người đây thắt thẻo lòng.

14/3/2022
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *