Lặng Nhìn Cay Nghiệt – Thơ Đường

 Dòng Thơ Bảy Chữ Tám Câu - Nguyễn Thành Sáng - Page 2 Images?q=tbn:ANd9GcSTTv3mIHZynQVOS-F0rxyrqcaRB_vXMwZJ0CoSUGtyOELh3HVv

LẶNG NHÌN CAY NGHIỆT

Chiều vắng mưa buồn rỉ rả khung
Đâu đây non nỉ điệp côn trùng
Xa xa tiếng gió lời ai oán
Lác đác bên sông ánh bập bùng
Kia nghẹn chơi vơi sầu ngóng đợi
Nọ ôm vò võ mộng tương phùng
Lặng nhìn nghịch cảnh, dòng cay nghiệt
Phủ trọn tâm tư khối mịt mùng.

11/3/2017
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)

Ảnh: Sưu tầm

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.