Mời bạn đọc theo dõi Thư Quán và Facebook để thưởng thức những áng thơ mới nhất từ Nhà Thơ Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng).
Thân ái.