Cửa Sổ Hồn Thơ – Nhất Lang Tam Muội (768)

Cửa Sổ Hồn Thơ – Nhất Lang Tam Muội (768)

Nỗi Nhớ

Khắc khoải, ưu tư một nỗi lòng
Âm thầm chờ đợi kẻ bên sông
Trời xa chốn ấy hồn thu ngóng
Nẻo vắng phương nầy gió hạ trông
Đêm lạnh mơ màng, sương nhỏ bóng
Trăng mờ u ám, ánh buồn giông
Để cho cô tịch, chìm cô đọng
Nỗi nhớ dâng tràn, giá lạnh đông!

Nguyễn Thành Sáng

Chia Lối

Cách biệt đôi đàng hết nợ nhau
Em đơn độc bước lệ mi lau
Đường xưa khúc khuỷu hằng da diết
Lối cũ quanh co đặng đớn đau
Chẳng hiểu tâm tư thuyền rẽ sóng
Không thông tấc dạ lá rời cau
Thôi đành gửi lại tình mây khói
Chỉ rối tơ hư bạc sắc màu.

January 12, 2019
Tam Muội

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.