Cửa Sổ Hồn Thơ – Nhất Lang Tam Muội (714)

Cửa Sổ Hồn Thơ – Nhất Lang Tam Muội (714)

Mộng Yêu

Hồn đau mỏi mệt ghé bên đàng
Thẳng giấc chiêm bao lộng ánh vàng
Trăng gió dặt dìu dòng suối chảy
Hồn hoa ngây ngất giọt sương tan
Dạt dào thắm thiết tình ma mộng
Ngào ngạt du dương nghĩa đá vàng
Trọn tấm hồn yêu phơi bóng nguyệt
Cung trời cô đọng nhịp tim ngân.

Nguyễn Thành Sáng

Vắng Tri Âm

Ảm đạm tơ trời khuấy động tâm
Đông buồn quạnh quẽ vắng tri âm
Câu thơ chẳng thắm chưa người chuốt
Chén rượu không nồng thiếu kẻ hâm
Ánh nguyệt lơ là nghiêng liễu rũ
Con kê ngất ngưởng biếng lời ngâm
Đèn khuya lấp loáng in đơn bóng
Khắc khoải tim côi lệ khóc thầm.

January 1, 2019
Tam Muội

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.