Cửa Sổ Hồn Thơ – Nhất Lang Tam Muội (707)

Cửa Sổ Hồn Thơ – Nhất Lang Tam Muội (707)

Lạnh Lẽo

Hồn trăng lạnh lẽo ở đầu thôn
Trống vắng, cô đơn, ánh chập chờn
Âm giới thâm tình giăng vạn chốn
Trần gian nghĩa nặng ủ Ma hồn
Tìm chàng, chân bước, lòng đau đớn
Duỗi bóng, em đi dạ xót hờn
Gió cuốn thuyền duyên ngàn sóng gợn
U hoài, mờ mịt, giọt từng cơn.

Nguyễn Thành Sáng

Lạnh Lẽo Vì Đâu

Bên song lặng lẽ ngắm trăng tà
Ngẫm nghĩ duyên đời chạnh xót xa
Đẹp đẽ thông minh lòng kính Mẹ
Đa đoan tháo vát dạ thờ Cha
Đông sang lắm đợi người da diết
Hạ đến bao chờ kẻ thiết tha
Ấy thế mà sao buồng vẫn trống
Canh tàn lạnh lẽo chuỗi ngân nga.

December 30, 2018
Tam Muội

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.