Cửa Sổ Hồn Thơ – Nhất Lang Tam Muội (689)

Cửa Sổ Hồn Thơ – Nhất Lang Tam Muội (689)

Thơ họa chuyện trò vui không đề

Hổm rày tui quá nhớ bà
Một ngày mấy lượt vô ra thấy buồn…

Nhớ tui thì bắt chuồn chuồn
Cắn cho đỡ buồn chớ biết nàm thaooo…

Bà ui nó cắn đau đau
Khiến cho tui đã u sầu sầu thêm…

Thì ông đợi đến ban đêm
Chuồn măm nhoi nhói rêm rêm thooai hà
Có đau cũng ráng đừng la
Nếu hông nó tưởng ông đà thích hơn…

Thoai thoai bà chớ lờn vờn
Tui đang buồn quá có còn chi vui
Nếu bà cũng thấy nhớ tui
Xuất hồn vào mộng ngọt bùi với nhau…

Dạ…dạ….dạ….
Hồn linh xuất lẹ ra mau
Kẻo hông ông lại càu nhàu với tui
Giờ lòng cảm thấy thật vui
Xoá hết ngậm ngùi vương vấn bấy nay…

Hồn tui ôm chặt bà đây
Mi mi chút chút cho say nghĩa tình
Cung mơ hòa quyện bóng hình
Đang mê ngây ngất thình lình…bà nhéo tui…

Ngắt chơi chút xíu ở đùi
Chớ nào để lệ sụt sùi nơi ông
Thả hồn bay tuốt lên không
Gặp gió lộng lồng nghiêng ngả liêu xiêu…

Bà nầy giả bộ móc khều
Nghi binh diệu kế thả diều giựt dây
Đây nè! nhè nhẹ lai rai
Vuốt ve trìu mến…… lỗ tai của bà…

Nhất Lang & Tam Muội

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.