Cửa Sổ Hồn Thơ – Nhất Lang Tam Muội (569)

Cửa Sổ Hồn Thơ – Nhất Lang Tam Muội (569)

Trông Chờ

Chỉ mối tơ duyên đã lỡ làng
Se lòng vương vấn, vọng trời xanh
Niềm thương khắc khoải phơi mây gió
Nỗi nhớ bâng khuâng trải cõi tầng
Nay xếp cung buồn ngân réo rắt
Giờ thôi trái đỏ trỗi lâng lâng
Thu hình lặng lẽ theo ngày tháng
Tái ngộ chờ nhau dứt kiếp trần.

11/6/2018
Nguyễn Thành Sáng

Bỏ Chờ

Nguyệt Lão gieo chi kiếp dã tràng
Cung đàn kiệt quệ bể hoang mang
Ngày trông tưởng nhớ đau dằng dặc
Tháng đợi thầm thương xót bẽ bàng
Tuấn hứa cau trầu xong tĩnh lặng
Hưng thề én nhạn lại sang ngang
Chờ hoài khóc mãi thôi không nữa
Bỏ thiết tha luôn chẳng ngó ngàng.

November 30, 2018
Tam Muội

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.