267- Chuyện Trò Vui Tui Với Bà

267- Chuyện Trò Vui Tui Với Bà

Vợ Chồng 888 Tửng – 3

Ui ui! Bậu chớ hờn dai
Nếu hông khương bậu khương ai bây giờ
Dẫu xương tui cũng thích rờ
U u cứng cứng cũng là vui vui

Tại sùng hồi nảy nhéo tui

Ông đàn chi khúc ngậm ngùi thế kia
Giọt thương giọt ghét đầm đìa
Mới đang hồi sức, lại lia mấy vần
Đọc mà gai góc nổi rân

Lượn xuôi trườn tới, lựa lần chê bai

Hổm rày 8888 bệnh nằm hoài
Tay chân xương cốt muốn chai cứng rùi
Tui khương tui mới lần hồi
Dụ khị 8888 ngồi cho máu lưu thông

Để mau khoẻ đó biết hông

Thì ra Bậu bẻ bớt bông để hầu
Gia tăng đề kháng bền lâu
Vì mới đợt đầu không thể sum suê
Vậy nghen! Tay ngoéo giải huề

Mình lo sửa soạn, em thuê xe thồ

Thấy khương quợ 8888 quá hà
Mới vừa bớt bệnh lại là lo toan
Mình ui! Thong thả cứ nằm
Nghỉ ngơi thiệt khoẻ chớ đừng khẩn trương

Kẻo em bệnh lại anh buồn…

January 13, 2020
Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *